Husayn "Avarih" Ayati, al-Kawakib ad-Durriyyah
Calligraphy of Title

Husayn "Avarih" Ayati
Al-Kawakib ad-Durriyyah
Vol. 1, Pt. 1


Husayn "Avarih" Ayati. al-Kawakib al-Durriyyah [Brilliant Stars]. Vol. 1, Pt. 1 (Cairo: Matba`at as-Sa`adah, 1923). Reprinted East Lansing, Mi.: H-Bahai, 1999.

Notes: History of Babi and Baha'i movements in Iran by a prominent historian.


p. 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10
p. 11 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20
p. 21 p. 22 p. 23 p. 24 p. 25 p. 26 p. 27 p. 28 p. 29 p. 30
p. 31 p. 32 p. 33 p. 34 p. 35 p. 36 p. 37 p. 38 p. 39 p. 40
p. 41 p. 42 p. 43 p. 44 p. 45 p. 46 p. 47 p. 48 p. 49 p. 50
p. 51 p. 52 p. 53 p. 54 p. 55 p. 56 p. 57 p. 58 p. 59 p. 60
p. 61 p. 62 p. 63 p. 64 p. 65 p. 66 p. 67 p. 68 p. 69 p. 70
p. 71 p. 72 p. 73 p. 74 p. 75 p. 76 p. 77 p. 78 p. 79 p. 80
p. 81 p. 82 p. 83 p. 84 p. 85 p. 86 p. 87 p. 88 p. 89 p. 90
p. 91 p. 92 p. 93 p. 94 p. 95 p. 96 p. 97 p. 98 p. 99 p. 100
p. 101 p. 102 p. 103 p. 104 p. 105 p. 106 p. 107 p. 108 p. 109 p. 110
p. 111 p. 112 p. 113 p. 114 p. 115 p. 116 p. 117 p. 118 p. 119 p. 120
p. 121 p. 122 p. 123 p. 124 p. 125 p. 126 p. 127 p. 128 p. 129 p. 130
p. 131 p. 132 p. 133 p. 134 p. 135 p. 136 p. 137 p. 138 p. 139 p. 140
p. 141 p. 142 p. 143 p. 144 p. 145 p. 146 p. 147 p. 148 p. 149 p. 150
p. 151 p. 152 p. 153 p. 154 p. 155 p. 156 p. 157 p. 158 p. 159 p. 160
p. 161 p. 162 p. 163 p. 164 p. 165 p. 166 p. 167 p. 168 p. 169 p. 170
p. 171 p. 172 p. 173 p. 174 p. 175 p. 176 p. 177 p. 178 p. 179 p. 180
p. 181 p. 182 p. 183 p. 184 p. 185 p. 186 p. 187 p. 188 p. 189 p. 190
p. 191 p. 192 p. 193 p. 194 p. 195 p. 196 p. 197 p. 198 p. 199 p. 200
p. 201 p. 202 p. 203 p. 204 p. 205 p. 206 p. 207 p. 208 p. 209 p. 210
p. 211 p. 212 p. 213 p. 214 p. 215 p. 216 p. 217
p. 85a p. 126a p. 182a
  • To al-Kawakib ad-Durriyyah, Vol. 1, pt. 2

  • Back to al-Kawakib ad-Durriyyah Index Page

  • Back to Index of Arabic and Persian Works

  • To H-Bahai Home Page