Powrót

JAKIE CZYNNIKI WPŁYWAJĄ NA ZMIANY POPYTU I PODAŻY?

Podczas zajęć uczniowie poznają lepiej mechanizmy funkcjonowania rynku oraz główne - poza ceną - czynniki wyznaczające zmiany popytu i podaży. Dowiedzą się również, w jaki sposób indywidualne i zbiorowe zachowania konsumentów i producentów współtworzą dynamikę rynku.

Cele

Po zajęciach uczniowie powinni umieć:

- wymienić czynniki wpływające na zmiany popytu i podaży;

- zinterpretować krzywe przedstawiające zmiany popytu i podaży;

- ocenić wpływ niektórych decyzji konsumentów i producentów na stan rynku.

Środki dydaktyczne

1. Ćwiczenie „Dlaczego ludzie kupują więcej lodów?”

2. Ćwiczenie „Dlaczego ludzie kupują mniej lodów?”

3. Ćwiczenie „Dlaczego wzrosła podaż lodów?”

4. Ćwiczenie „Dlaczego spadła podaż lodów?”

5. Ćwiczenie „Dlaczego zmienia się podaż i popyt?”

Propozycja realizacji tematu

WPROWADZENIE

1. Poproś uczniów, żeby przypomnieli, czego dotyczy prawo popytu i podaży. Sprawdź, czy zapamiętali zależność pomiędzy wielkością popytu a ceną. Możesz w tym celu narysować krzywą popytu na tablicy.

Następnie poinformuj uczniów, że zajęcia będą poświęcone analizie takiej sytuacji, w której konsumenci nie reagują na zmiany ceny, czyli kupują więcej (lub mniej) niezależnie od ceny. Sformułowanie tego zastrzeżenia jest bardzo ważne dla zrozumienia problemu. Zapytaj uczniów, czy potrafią wyobrazić sobie sytuację, w której zwiększa się popyt na pewien towar (na przykład kasety magnetofonowe z nagraniami pewnego zespołu rockowego), mimo że cena ich nie spada. Jakie mogą być przyczyny takiego wzrostu popytu? Poproś uczniów, aby podali kilka przykładów wzrostu (lub spadku) popytu nie związanego ze zmianą ceny na dany produkt.

ROZWINIĘCIE

2. Podziel klasę na 3-4-osobowe grupy i rozdaj materiał pomocniczy nr 1 („Dlaczego ludzie kupują więcej lodów?”). Sprawdź, czy polecenie zostało dokładnie zrozumiane. Zanim uczniowie przystąpią do odpowiedzi na pytanie, dlaczego wzrósł popyt, przeanalizuj z nimi wykresy zamieszczone pod artykułem prasowym. Wyjaśnij, dlaczego krzywa b obrazuje wzrost popytu, zadaj kilka pytań sprawdzających, czy uczniowie potrafią odczytywać dane z wykresu.

3. Poproś przedstawiciela klasy, aby zapisywał zgłaszane przez grupy czynniki, które wpłynęły na wzrost popytu. Podkreśl najważniejsze z nich:

* wzrost dochodów;

* wzrost liczby konsumentów;

* zmiana ich preferencji;

* mniejsza dostępność i wzrost cen produktów zastępczych;

* oczekiwany wzrost cen.

Skomentuj je.

4. Zwróć się do grup, aby przeredagowały artykuł z materiału pomocniczego nr 1 w ten sposób, aby jego treść informowała o spadku popytu (materiał pomocniczy nr 2 - „Dlaczego ludzie kupują mniej lodów?”). Poproś o wykorzystanie wszystkich pomysłów, nawet humorystycznych. Jeśli niektórzy uczniowie będą chcieli przygotować własne historyjki, mogą wykonać to zadanie indywidualnie. Najciekawsze artykuły powinny zostać odczytane w klasie.

5. Dalsza część zajęć będzie poświęcona czynnikom determinującym zmiany podaży. Procedura jest dokładnie taka sama jak w pierwszej części lekcji - uczniowie najpierw odnajdują na podstawie materiału pomocniczego nr 3 („Dlaczego wzrosła podaż?”) czynniki wpływające na zmiany podaży.

6. Wyjaśnij i skomentuj zmiany, posługując się wykresem. Następnie uczniowie dokonują przeredagowania artykułu i odpowiadają na pytania dotyczące zmian rynkowych (materiał pomocniczy nr 4 - „Przyczyny spadku podaży”).

ZAKOŃCZENIE

7. Poleć uczniom wykonanie ćwiczenia z materiału pomocniczego nr 5 („Dlaczego zmienia się popyt i podaż?”). Pozwoli ono sprawdzić, czy omawiane zagadnienia zostały zrozumiane. Poproś kilku uczniów o odczytanie odpowiedzi, skoryguj ewentualne błędy i wyjaśnij wątpliwości.

Pojęcia i terminy

· konsument · producent · podaż · popyt ·konkurencja rynkowa

Uwagi

Temat jest przeznaczony do omówienia w czasie dwóch kolejnych godzin lekcyjnych, ale nauczyciel może też poprowadzić dwie oddzielne lekcje: jedna poświęcona będzie determinantom popytu, druga - podaży.

MATERIAŁ POMOCNICZY Nr 1

Ćwiczenie „Dlaczego ludzie kupują więcej lodów?”

Przeczytajcie artykuł, który ukazał się niedawno w pewnej gazetce szkolnej. Odpowiedzcie na pytanie, dlaczego wzrósł popyt na lody, tzn. dlaczego ludzie kupują ich więcej?

 Zauważyliśmy ostatnio, że ludzie kupują w tym roku więcej lodów.  Właściciel sklepiku znajdującego się obok naszej szkoły powiedział, że klienci nabywają nie tylko więcej zwykłych lodów „Bambino” po 30 gr, ale i więcej czekoladowych po 80 gr, co bardzo go zastanawia.  Oczywiście jest niezwykle zadowolony, bo zarabia teraz więcej i z przyjemnością wyjeżdża wieczorem do hurtowni po nowe partie towaru.

Zastanawialiśmy się, dlaczego tak się stało.

Wiemy, że w pobliżu została otworzona nowa szkoła.  Nasi koledzy w czasie przerw i po lekcjach kupują po 2-3 porcje lodów. Często spotykamy w sklepie matki z małymi dziećmi.  Już nie tłumaczą swoim maluchom, że mogą się przeziębić.  W ostatnim czasie w okolicznych sklepach podrożały bardzo batony „ Mars”, a „ Snickersy” sprzedawane są tylko za okazaniem zaświadczenia od dentysty.

Na dodatek lekarze ciągle informują w TV, że lody jedzone nawet w chłodne dni uodporniają, a Amerykanie, którzy piją tylko zimne napoje, są najzdrowszym narodem na świecie.  Wiadomo, że wszyscy lubią takie rady.

A ponadto ludzie więcej teraz zarabiają i mogą sobie pozwolić na droższe słodycze.  Pewnie niedługo lody czekoladowe też podrożeją, trzeba więc się najeść na zapas, co i wam radzimy.

 

Narysowaliśmy dla was krzywe popytu:

Odpowiedzcie na pytanie:

dlaczego wzrósł popyt na lody?

a)....................................................................................................................................................

b)...................................................................................................................................................

c)....................................................................................................................................................

d)...................................................................................................................................................

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2

Ćwiczenie „Dlaczego ludzie kupują mniej lodów?”

Jesteście redaktorami gazetki szkolnej, która zamieściła poprzedni znany już wam artykuł. Wasi koledzy okłamali czytelników. W rzeczywistości popyt na lody spadł. Spróbujcie wprowadzić takie zmiany do artykułu, aby opowiadał on o sytuacji, w której ludzie kupują coraz mniej lodów. Wykorzystajcie różne zabawne pomysły.

Zamieście też wykresy ilustrujące sytuacje na rynku lodów.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3

Ćwiczenie „Dlaczego wzrosła podaż lodów?”

Po przeczytaniu artykułu prasowego odpowiedźcie na pytanie, dlaczego wzrosła podaż lodów, tzn. dlaczego producenci dostarczyli na rynek więcej tego towaru?

Producenci słodyczy zauważyli w tym roku, że wzrósł popyt na lody.  Postanowili zrobić wszystko, aby na rynek dostarczyć ich jak najwięcej.  Powstało kilka nowych firm, których produkty okazały się wyjątkowo smaczne.

Szczególnym uznaniem klientów cieszyły się lody w czekoladowych kubkach.  Było to zupełnie coś nowego.  Właściciel firmy wraz ze swymi współpracownikami opracował specjalną, nowoczesną technologię wykonywania tych kubków z takiej czekolady, która nie topi się pod wpływem ciepła.  Nowy sposób wytwarzania obniżył koszty produkcji, ponieważ nie trzeba było już importować drogich szwajcarskich kubeczków.

Inna firma zaangażowała młodzież do pracy w wymiarze kilku godzin dziennie.  Młodzi ludzie otrzymywali niższe wynagrodzenie, ale mogli za to jeść dowolną ilość lodów w czasie pracy.  Staniały też maszyny do produkcji kolorowych opakowań.  W kilku wytwórniach zdecydowano się pakować lody w przeźroczystą folię, aby konsumenci dokładnie wiedzieli, jak wygląda kupowany produkt.

Oto wykresy przedstawiające wzrost podaży lodów:

Na podstawie tekstu odpowiedzcie na pytanie:

dlaczego wzrosła podaż?

a)....................................................................................................................................................

b)...................................................................................................................................................

c)....................................................................................................................................................

d)...................................................................................................................................................

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4

Ćwiczenie „Dlaczego spadła podaż lodów?”

Wprowadźcie zmiany do artykułu prasowego w taki sposób, aby jego tematem był spadek podaży. Narysujcie wykresy przedstawiające krzywe podaży.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5

Ćwiczenie „Dlaczego zmienia się podaż i popyt?”

Uzupełnijcie zdania, a następnie spróbujcie ocenić, jaki wpływ na zmiany popytu i podaży mogą mieć podane niżej informacje. Narysujcie krzywe ilustrujące te zmiany.

A. Przyczynami wzrostu podaży mogą być: ................................................................................ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Przyczynami wzrostu popytu mogą być: ......................................................................................  ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

B. Przy wzrastającym popycie ilustrująca go krzywa przesuwa się na wykresie .............................................. , przy spadku popytu - ................................................... . Przy wzrastającej podaży krzywa przesuwa się .................................................... , a przy spadku podaży - ........................................................... .

C. Jaki wpływ na stan rynku lodów w czekoladowych kubkach mogą mieć następujące informacje? Podaj, co może ulec zmianie (popyt czy podaż) i w jakim kierunku będzie zachodziła ta zmiana (wzrost czy spadek). Skreśl niepotrzebne wyrazy.

a) Za miesiąc ma znacznie podrożeć czekolada i inne surowce używane do produkcji lodów. popyt/podaż                                                                      wzrasta/maleje

b) W pobliskiej szkole zabroniono uczniom wychodzenia z budynku w czasie przerw. popyt/podaż                                                                      wzrasta/maleje

c) Wszyscy żołnierze muszą obowiązkowo jeść lody, ponieważ lekarze wojskowi stwierdzili, że zwiększa to gotowość bojową armii. popyt/podaż                                                                      wzrasta/maleje

d) Zepsuła się największa w mieście chłodnia. popyt/podaż                                                                      wzrasta/maleje

e) Zamknięto szkołę, ponieważ nie jedzący lodów nauczyciele zapadli na grypę. popyt/podaż                                                                      wzrasta/maleje

 f) Spadły ceny mleka i aromatów używanych do produkcji lodów. popyt/podaż               wzrasta/maleje

 
Początek strony

Powrót